Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

KUANTAN, 17 OGOS 2018 - Mesyuarat Agung Badan Kebajikan dan Sukan Pejabat Pengarah dan Galian Pahang (PETALIAN) yang ke-32 diadakan di Bilik Mesyuarat Berlian, PTG Pahang yang dihadiri oleh Ahli PETALIAN.

KUANTAN, 8 OGOS 2018 - Majlis Lafaz dan Menandatangani Ikrar Perwakilan Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Kepada Pentadbir Tanah dan Pendaftar Hakmilik bagi Kelulusan Kebenaran Pindahmilik, Gadaian dan Pajakan telah diadakan di Bilik Mesyuarat MMK Wisma Sri Pahang.