Objektif Utama Pentadbiran Tanah Negeri Pahang :-

  1. Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dalaman dan luaran di dalam penyampaian perkhidmatan yang disediakan;
  2. Memastikan penggubalan dasar-dasar, peraturan dan arahan yang berkaitan dengan perundangan dan pentadbiran tanah menepati dasar Kerajaan selaras dengan kehendak undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa;
  3. Memastikan produktiviti jabatan dalam penyampaian perkhidmatan adalah ditahap yang paling optimum berdasarkan kualiti yang ditetapkan di dalam proses-proses utama pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti;
  4. Memastikan keperluan sumber-sumber disediakan supaya pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi keperluan yang ditetapkan.
Show Buttons
Hide Buttons
PlusMinusReload