Bayaran / Fi Pembangunan

BIL KETERANGAN BAYARAN JUMLAH BAYARAN (RM)
1 Bayaran Tukar Syarat Seksyen 124(1) (c)KTN
(Meminta Syarat Nyata)
Kurang dari 4 hektar 10.00
Melebih 4-20 hektar 100.00
Melebih 20-40 hektar 250.00
Melebih 40-100 hektar 500.00
Melebihi 100 hektar 1000.00
2 Syarat Seksyen 124(1)
(Menukar Kategori Kegunaan Tanah)
Kurang dari 4 hektar 300.00
Melebih 4-20 hektar 500.00
Melebih 20-40 hektar 1000.00
Melebih 40-100 hektar 1500.00
Melebihi 100 hektar 2000.00
Show Buttons
Hide Buttons
PlusMinusReload