Sudut Maya EKSA

SUDUT MAYA EKSA PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG

CARTA ORGANISASI INDUK

CARTA ORGANISASI INDUK

carta-organisasi

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA EKSA

Dalam proses kemaskini

LOGO EKSA

LOGO EKSA

logo-eksa

HURAIAN LOGO EKSA

  • Logo 2 menerangkan sebuah lukisan grafik huruf yang melambangkan ciri-ciri ekosistem kondusif sektor awan (EKSA) Jabatan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG) Pahang.
  • Grafik logo EKSA mengandungi bentuk tangga, daun, manusia .
  • Bentuk daun melambangkan ekosistem  yang berteraskan amalan hijau (Go Green).
  • Bentuk tangga melambangkan sebuah bangunan pentadbiran yang teratur dan sistematik.
  • Bentuk manusia melambangkan warga kerja dalam usaha menambahbaik persekitaran kerja.

WARNA LOGO EKSA

Warna biru   -  melambangkan pentadbiran jabatan yang bersifat korporat dan menjadi tulang belakang jabatan dalam menguruskan pentadbiran yang lebih efektif dan sistematik.

Warna kuning keemasan  – melambangkan warna tanah dan juga bahan galian yg menjadi nadi dan “core business” di jabatan ini.

Warna merah  – melambangkan keberanian dan kecekalan dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan sebagai penjawat awam

Warna hijau -  melambangkan amalan hijau (Go Green) yang diserapkan dalam suasana kerja

Warna putih – melambangkan persekitan yang bersih dan teratur

POLISI EKSA

POLISI EKSA

“Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pahang komited dalam melaksanakan EKSA secara berterusan melalui persekitaran kerja yang bersih, selamat dan kondusif ke arag meningkatkan mutu penyampaian perkkhidmatan kepada pelanggan”

OBJEKTIF EKSA

OBJEKTIF EKSA

  1. Mengamalkan budaya kerja yang sistematik dan berkualiti di dalam penyampaian perkhidmatan Pentadbiran Tanah Negeri Pahang.

  2. Meningkatkan produktiviti dengan penggunaan sumber yang optimum dan penerapan amalan hijau

  3.  Memenuhi ekspektasi pelanggan melalui perkhidmatan yang cekap dan berkesan.

SEKTOR

SEKTOR

bentoniteemaskristalmanganesetitaniumsilicazirkon

Show Buttons
Hide Buttons
PlusMinusReload