Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Kuantan, 19 SEPTEMBER 2019 - Kursus ini telah diadakan pada 17-18 September 2019 (Selasa-Rabu) di Bilik Latihan, Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang dan dianjurkan oleh Unit Pembangunan, Pejabat Tanah Dan Galian Pahang yang dihadiri oleh semua wakil dari Pejabat Daerah Dan Tanah di seluruh Pahang.

Pelaksanaan Sistem Consent2u Di Negeri Pahang

Urusan Kebenaran Pindahmilik Dan Gadaian Tanah Kecuali Permohonan Pajakan, Pindahmilik Dan Gadaian Strata Dan Secara ‘Blanket’ Melalui Sistem Consent2u Akan Berkuatkuasa Pada  1 JULAI 2019 (Isnin)

Log masuk sistem: https://consent2u.pahang.gov.my 

 

Audit Dalam EKSA akan dijalankan pada :-