Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Pemakluman waktu operasi kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang
 
 
Sila Jelaskan Cukai Tanah Anda Sebelum 31 Mei 2021
 
 
 
 
Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju untuk meluluskan Pindaan Fi Kaedah – Kaedah Tanah Pahang (KTP) 1992 yang telah berkuat kuasa mulai 01 Disember 2020.
 
 
Sila klik pautan ini untuk mengetahui lebih lanjut 👇🏻

 
 

SISTEM PENGADUAN ADUAN AWAM (SISPAA) MENJADI MEDIUM BAGI PENYALURAN ADUAN DALAM TALIAN UNTUK MENGURUSKAN MAKLUM BALAS SEPERTI ADUAN, PENGHARGAAN, PERTANYAAN SERTA CADANGAN DARIPADA ORANG AWAM BERKENAAN PERKHIDMATAN DISEDIAKAN DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG. LAYARI https://pahang.spab.gov.my/ UNTUK SEBARANG MAKLUMBALAS.

 

MAKLUMAN REMISYEN KE ATAS FI PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH DI BAWAH KAEDAH 57 KAEDAH-KAEDAH TANAH PAHANG (KTP) 1992

(a)        Jadual bayaran seperti Jadual di bawah.

(b)        Suratcara Pindah Milik (Borang 14A) dan Perintah Jual (Lelong) yang dimatikan setem duti sebelum atau pada 31 Januari 2021, akan dikenakan pada kadar lama mengikut Kaedah-Kaedah Tanah Pahang (KTP) 1992 (Pindaan) 2015 dan pembayaran balik akan dibuat kepada pemilik tanah untuk lebihan bayaran fi pendaftaran yang telah dibuat.

 (c)       Pembayaran balik akan dibuat kepada pemilik tanah bagi lebihan bayaran fi pendaftaran yang telah dikenakan mengikut Kaedah 57 item no.(38) dan (47) KTP 1992 (Pindaan) 2020.                                                                                                        

(d)        Fi pendaftaran  pindah milik tanah kepada pembeli rumah pertama dikenakan pada kadar RM100.00 sahaja.

(e)        Pelaksanaan Kaedah 57 item no.(38) KTP 1992 (Pindaan) 2020 kepada pembeli Projek Perumahan Rakyat 1Malaysia Negeri Pahang (PR1MA), Rumah Makmur Negeri Pahang atau mana-mana projek perumahan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang diberikan moratorium sehingga 31 Disember 2021.

(f)        fi pendaftaran pindah milik tanah (pemberian kasih sayang) daripada ibu dan/ atau bapa kepada anak atau sebaliknya, suami kepada isteri atau sebaliknya dan di antara adik beradik kandung dikenakan pada kadar RM100.00 sahaja.

*Panduan: Jadual Bayaran Pendaftaran Pindahmilik

Fi

RM 50,000 dan ke bawah Melebihi RM 50,000 - RM 100,000

RM 100

Melebihi RM 50,000 - RM 100,000

RM 125

Melebihi RM 100,000 - RM 150,000

RM 500

Melebihi RM 150,000 - RM 250,000

RM 750

Melebihi RM 250,000 - RM 300,000

RM 1,000

Melebihi RM 300,000 - RM 400,000

RM 1,200

Melebihi RM 400,000 - RM 600,000

RM 2,500

Melebihi RM 600,000 - RM 750,000

RM 3,000

Melebihi RM 750,000 - RM 1,000,000

RM 3,500

Melebihi RM 1,000,000 - RM 1,500,000

RM 4,000

Melebihi RM 1,500,000 - RM 2,000,000

RM 4,500

Melebihi RM 2,000,000 - RM 2,500,000

RM 5,000

Melebihi RM 2,500,000 - RM 3,000,000

RM 5,500

Melebihi RM 3,000 ,000 ke atas

RM 6,000

  12A - Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah
  14A - Pindahmilik Tanah, Bahagian atau Pajakan
  14B - Pindahmilik Gadaian
  15A - Pajakan Tanah
  15B - Pajakan Kecil Tanah
  15C - Penyerahan Balik Pajakan
  16A - Gadaian
  16B - Gadaian
  16N - Melepaskan Gadaian
  17A - Pemberian Isemen
  17C - Melepaskan Isemen
  18A - Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
  18C - Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
  19B - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian
  19D - Permohonan untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
  19E - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
  19G - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
  19H - Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
  26A Seksyen 379 - Pemberitahuan Pertukaran Alamat Hakmilik Tanah
  30A - Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Berdaftar Mengenai Tanah
  30B - Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah