Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

PENGGUNAAN APLIKASI MOVEON BAGI MEREKOD PENDAFTARAN PENGUNJUNG DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG

 

PELANJUTAN TEMPOH BAYARAN CUKAI TANAH TAHUN 2020

 

 

PEMAKLUMAN WAKTU OPERASI KAUNTER

 

PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

 

 MAKLUMAN PEMBUKAAN OPERASI KAUNTER PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG
[SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)]

Adalah dimaklumkan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang akan beroperasi SECARA BERSYARAT bermula 05 Mei 2020 (Selasa).

Melibatkan:
- Unit Pendaftaran
- Unit Hasil
- Unit Mineral

 

PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

Perhatian kepada semua pemilik tanah yang ingin membuat permohonan mengubah Kategori Penggunaan dan Syarat Nyata 'Nil' atau 'Tiada', tuan/puan boleh mengemukakan permohonan dan dokumen berkaitan kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan. Permohonan awal sangat digalakkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Sila rujuk pemakluman rasmi yang disertakan.

PEMAKLUMAN RASMI - PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

 

Pelaksanaan Sistem Consent2u Di Negeri Pahang

Urusan Kebenaran Pindahmilik Dan Gadaian Tanah Kecuali Permohonan Pajakan, Pindahmilik Dan Gadaian Strata Dan Secara ‘Blanket’ Melalui Sistem Consent2u Akan Berkuatkuasa Pada  1 JULAI 2019 (Isnin)

Log masuk sistem: https://consent2u.pahang.gov.my 

 

 

PELAKSANAAN EKSA

 

SENARAI SEMAK DAN BORANG 14D BAGI PERMOHONAN MENDAPATKAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH DARIPADA LEMBAGA TANAH LADANG DI BAWAH SEKSYEN 214A KTN

SENARAI SEMAK TANAH LADANG

BORANG  14D

 

BORANG TUKAR SYARAT 124 KTN DAN 124 (1) (C) dan 124 KHAS

Borang Permohonan Tukar Syarat Sek. 124 KTN

Borang Permohonan Mengenakan Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1) (C) Kanun Tanah Negara - (daripada Bangunan ke Bangunan)

Borang Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanahh Sek. 124 KTN (KHAS)