Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang