Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang

Hits: 2315

PELANJUTAN TEMPOH MENGEMUKAKAN PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORi DAN TUKAR SYARAT NYATA "NIL" ATAU "TIADA" SEHINGGA 31 JULAI 2020

UNTUK MAKLUMAN SEMAKAN KADAR CUKAI TANAH YANG BAHARU MENGIKUT KATEGORI/SYARAT YANG DIMOHON BOLEH DIBUAT DARI MASA KE MASA MELALUI SISTEM FPX.

PELANJUTAN TEMPOH BAYARAN CUKAI TANAH TAHUN 2020  

 

PENGGUNAAN APLIKASI MOVEON BAGI MEREKOD PENDAFTARAN PENGUNJUNG DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG

 

PEMAKLUMAN WAKTU OPERASI KAUNTER

Adalah dimaklumkan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang akan beroperasi SECARA BERSYARAT bermula 05 Mei 2020 (Selasa).

Melibatkan:
- Unit Pendaftaran
- Unit Hasil
- Unit Mineral

 

PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

Perhatian kepada semua pemilik tanah yang ingin membuat permohonan mengubah Kategori Penggunaan dan Syarat Nyata 'Nil' atau 'Tiada', tuan/puan boleh mengemukakan permohonan dan dokumen berkaitan kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan. Permohonan awal sangat digalakkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Sila rujuk pemakluman rasmi yang disertakan.

PEMAKLUMAN RASMI - PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

 

Pelaksanaan Sistem Consent2u Di Negeri Pahang

Urusan Kebenaran Pindahmilik Dan Gadaian Tanah Kecuali Permohonan Pajakan, Pindahmilik Dan Gadaian Strata Dan Secara ‘Blanket’ Melalui Sistem Consent2u Akan Berkuatkuasa Pada  1 JULAI 2019 (Isnin)

Log masuk sistem: https://consent2u.pahang.gov.my 

 

PELAKSANAAN EKSA