Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Sektor Kristal

 

Carta Organisasi

Carta Perbatuan

 

Pelan Lantai

Aktiviti

\

 

SEKTOR SILICA

 

Carta Organisasi

 

 

Carta Perbatuan

 

Pelan Lantai

 

Aktiviti

Sektor Emas

 

Carta Organisasi

Carta Perbatuan

Pelan Lantai

 

Aktiviti