Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 2456

Sistem Pengaduan Aduan Awam (SISPAA) Menjadi Medium Bagi Penyaluran Aduan Dalam Talian Untuk Menguruskan Maklum Balas Seperti Aduan, Penghargaan, Pertanyaan Serta Cadangan Daripada Orang Awam Berkenaan Perkhidmatan Disediakan Di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pahang.

Salurkan aduan anda ke :

1. Laman web : https://pahang.spab.gov.my/

2. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Anda juga boleh menggunakan Borang Aduan bagi sebarang aduan berkaitan perkhidmatan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pahang.

        BORANG ADUAN

Aduan dan respon dari anda akan membantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada.