Hits: 1633

Anda boleh menggunakan Borang Aduan atau emel terus ke aduanptg(at)pahang.gov.my bagi sebarang aduan berkaitan perkhidmatan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Pahang.

Aduan dan respon dari anda akan membantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada.

 BORANG ADUAN