Hits: 757

KUANTAN , 18 FEBRUARI 2020 - Taklimat Pelaksanaan Semakan Cukai Tanah Tahun 2020 kepada Petugas Kaunter Unit Hasil, Pejabat Tanah di Negeri Pahang telah diadakan pada 15 Februari 2020 (Sabtu) di De Rhu Beach Resort, Sungai Karang, Kuantan. Taklimat yang diberikan ini adalah bagi memberikan pemahaman yang lebih terperinci kepada petugas kaunter unit hasil mengenai semakan cukai tanah tahun 2020 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2020. Selain itu, ia adalah bagi menerangkan mengenai keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri mengenai semakan cukai tanah tahun 2020. Taklimat disampaikan oleh Encik Azora@Ahmad bin Shamsudin, Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Pahang (Pembangunan)