Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 219

PUTRAJAYA, 11 OKTOBER 2018 - Bengkel Pemantapan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) diadakan di Bilik Latihan ICT Aras 3, Jabatan Alam Sekitar (JAS), Putrajaya. Bengkel ini diadakan selama 2 sesi bermula 8 hingga 11 Oktober 2018.

Kursus ini dihadiri dari kalangan staf unit Pendaftaran Pejabat Daerah dan Tanah dan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang dengan kerjasama Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian.