Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 563
  • Memproses permohonan bil cukai tanah dalam tempoh 3 minit;
  • Memproses pembayaran cukai tanah dalam tempoh 3 minit;
  • Menyemak tunggakan cukai tanah dalam tempoh 10 minit;
  • Memproses pembayaran deposit dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran lesen dalam tempoh 5 minit;
  • Memprose bayaran pelbagai denda dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran pelbagai premium tanah dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran pelbagai permit dalam tempoh 5 minit..