Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1164

Kewangan

 1. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus (ABM) Tahunan;
 2. Menguruskan pembayaran gaji dan emolumen kakitangan;
 3. Menguruskan pembayaran Pesanan Tempatan dan invoice tanpa PT;
 4. Menguruskan pembayaran elaun lebih masa;
 5. Menguruskan pembayaran elaun perjalanan anggota;
 6. Menguruskan panjar wang runcit;
 7. Melaksanakan perolehan melalui pembelian terus,  kontrak pusat dan sebagainya;
 8. Memproses urusan pinjaman perumahan kenderaan dan bermotor kerajaan.

 

Perkhidmatan

 1. Pengurusan dan perancangan  sumber manusia;
 2. Menguruskan perlantikan dan pengesahan perlantikan jawtan baru;
 3. Menguruskan penempatan anggota baru;
 4. Menguruskan permohonan pertukaran anggota;
 5. Menguruskan pengesahan dalam jawatan anggota;
 6. Menguruskan kemasukan ke dalam jawatan berpencen;
 7. Menguruskan penilaian perstasi tahunan anggota;
 8. Menguruskan anugerah khidmat cemerlang;
 9. Menguruskan pergerakan gaji tahunan anggota;
  1. Menguruskan proses persaraan anggota;
  2. Menguruskan permohonna pelepasan dan perletakan jawatan;
 10. Menguruskan urusan tindakan tatatertib
 11. Menguruskan kemasukan data ke sistem HRMIS;
 12. Menguruskan kursus dan latihan anggota;
 13. Menguruskan urusan peperiksaan pegawai;
 14. Menguruskan urusan kenaikan pangkat;
 15. Menguruskan urusan tanggung kerja dan pemangkuan anggota.

 

Pentadbiran

 1. Menguruskan aset dan inventori jabatan;
 2. Menguruskan pembaikan dan penyelenggaraan bangunan pejabat;
 3. Menguruskan keselamatan persoanl, bangunan, dokumen dan harta benda jabatan;
 4. Menguruskan kebersihan pejabat;
 5. Menguruskan penyelenggaraan dan pergerakan kenderaan;
 6. Menguruskan surat menyurat dan sistem fail;
 7. Menyelia kedatangan kakitangan dan rekod perakam waktu;
 8. Menyelia edaran dan pelaksanaan pekeliling yang berkaitan dengan jabatan;
  • urusetia kepada mesyuarat-menyuarat utama Jabatan; serta
  • menguruskan majlis dan meraikan tetamu jabatan.