Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1482

Unit Korporat, Kualiti dan Audit Pengurusan di PTG Pahang telah ditubuhkan pada Julai 2008. Unit ini dibahagikan kepada tiga (3) fungsi iaitu:

 1. Korporat
  1. Menyelaras Mesyuarat Pengarah Tanah dan Galian Pahang dengan Ketua Penolong Pegawai Daerah (CADO);
  2. Menyediakan maklumbalas menyuarat PTG/CADO;
  3. Menyelaras penyediaan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat Pengarah;
  4. Menyelaras penyediaan jawapan soalan Dewan Undangan Negeri.
 2. Kualiti
  1. Menyelaras dan memantau proses mendapatkan pensijilan MS ISO 9001:2000 di PTG dan di Pentadbiran Tanah Daerah;
  2. Menyelaras dan memantau proses mendapatkan pensijilan pelaksanaan Key Performance Indicator (KPI);
  3. Menyelaras dan memantau proses proses mendapatkan persijilan pelaksanaan Amalan 5sS di PTG;
  4. Memastikan Pensijilan MS ISO 9001:2008 tercapai.
 3. Audit Pengurusan
  1. Menyelaras dan memastikan audit pengurusan dan audit SPTB serta rumusan audit dijalankan mengikut takwim;
  2. Menyediakan laporan-laporan audit;
  3. Menyelaras dan mengedarkan Arahan Pentadbiran Tanah Negeri Pahang dan pekeliling-pekeliling KPTG.