Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 383

enyelesaikan aduan awam atau agensi-agensi berkaitan dalam tempoh lima (5) hari bekerja;

  • Mengadakan rondaan pencegahan pencerobohan tanah kerajaan secara tidak sah sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan;
  • Mengadakan pemeriksaan permit bahan batuan dan mineral sekurang-kurangnya empat (4) kali sebulan;
  • Mengadakan rondaan pecegahan pelanggaran syarat tanah sekurang-kurangnya tiga (3) kali sebulan;
  • Menyediakan kertas siasatan dalam tempoh satu (1) bulan sebelum diangkat kepada Pegawai Undang-Undang;
  • Menyediakan kertas ringkas kepada MMK dalam tempoh tiga (3) hari.