Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 191
  • Memproses permohonan Tenemen Mineral dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pendaftaran permohonan sehingga keputusan diperolehi daripada Pihak Berkuasa Negeri;
  • Mendaftar dan mengeluarkan dokumen Pajakan / Lesen Mineral dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas bayaran kelulusan dijelaskan atau Pelan Akui diterima;
  • Memantau dan memastikan Pemegang Pajakan dan Lesen Mineral menjelaskan bayaran sewa tahunan, bayaran kumpulan wang pemulihan bersama kepada Kerajaan Negeri pada atau sebelum 31 Mei, setiap tahun;
  • Memantau dan memastikan Pemegang Pajakan / Lesen Mineral menjelaskan bayaran royalti sebanyak 5% daripada nilai jualan.