Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1599
  • Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah secara :
    (i) Individu – menyemak fail permohonan sebanyak 20 permohonan dalam tempoh satu hari untuk proses selanjutnya;
    (ii) Agensi – dalam tempoh 3 hingga 4 bulan sehingga mendapat keputusan dari Pihak Berkuasa Negeri;
  • Memproses Lesen Pendudukan Sementara (LPS) dan LPS Bercantum Permit dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga mendapat keputusan PTG dan selama 1 hingga 2 bulan untuk mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri;
  • Memproses Permohonan Perizaban Tanah Kerajaan dalam tempoh 5 hingga 6 bulan;
  • Objektif yang dinyatakan di atas dapat dicapai jika tiada masalah atau pembetulan dalam proses penyemakan.