Hits: 1346
  • Memproses permohonan pecah bahagi bangunan Hakmilik Strata dalam tempoh 268 hari;
  • Mengeluarkan Sijil Perbadanan Proses Pengeluaran Sijil dalam tempoh 3 hari.