Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 386
  • Melaksanakan penyelenggaraan peralatan ICT, sistem-sistem, data dan rangkaian.
  • Memberi khidmat nasihat dan latihan kepada pengguna sistem.
  • Menyediakan dasar dan polisi keselamatan ICT.
  • Melaksanakan R & D bagi meningkatkan lagi keupayaan peralatan, sistem dan rangkaian pentadbiran tanah.
  • Mengemaskini maklumat dan paparan laman web jabatan.
  • Mengurus dan mengemaskini rekod inventori peralatan ICT.
  • Menyelenggara proses backup data dan sistem-sistem jabatan.