Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1227
  • Melaksanakan penyelenggaraan peralatan ICT, sistem-sistem, data dan rangkaian.
  • Memberi khidmat nasihat dan latihan kepada pengguna sistem.
  • Menyediakan dasar dan polisi keselamatan ICT.
  • Melaksanakan R & D bagi meningkatkan lagi keupayaan peralatan, sistem dan rangkaian pentadbiran tanah.
  • Mengemaskini maklumat dan paparan laman web jabatan.
  • Mengurus dan mengemaskini rekod inventori peralatan ICT.
  • Menyelenggara proses backup data dan sistem-sistem jabatan.