Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 933

Statistik Permohonan Pindah Milik Tanah Yang Didaftarkan Mengikut Daerah 2020

  Januari Februari Mac April Mei Jun
  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
PTG 540 100 494 100 307 100       202 100   433  100
KUANTAN 474 100 582 100 277 100       117 100   275 100 
BENTONG 85 100 46 100 43 100      16 100   33 100 
BERA 62 100 45 100 33 100      22 100   36  100
MARAN 63 100 54 100 40 100      21 100  68  100 
ROMPIN 159 100 82 100 47 100      22 100   49 100 
TEMERLOH 129 100 175 100 108 100      55 100   164 100 
RAUB 50 100 80 100 48 100      54 100  65   100
PEKAN 105 100 102 100 60 100      45 100  87  100 
LIPIS 99 100 74 100 77 100      25 100   91 100 
JERANTUT 100 100 80 100  69 100      27 100   68  100
CAMERON HIGHLAND 1 100  -  -      -
JUMLAH 1,913 100  1,814 100  1,109 100       606 100  1,369  100 

  

  Julai Ogos September Oktober November Disember
  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
PTG     332  100                
KUANTAN     391  100                 
BENTONG      42 100                
BERA     43  100                
MARAN     73  100                
ROMPIN     69  100                
TEMERLOH     181  100                
RAUB      82 100                
PEKAN      113 100                
LIPIS      101 100                
JERANTUT      94 100                
CAMERON HIGHLAND      -  -                
JUMLAH      1,521 100