Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 9986

Sejarah Penubuhan

 

Pentadbiran tanah  telah diwujudkan sejak tahun 1920an lagi. Manakala Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang (PTG) telah ditubuhkan pada tahun 1948 dibawah pentadbiran K.A. Blacker. Pentadbiran ini pernah berpusat di Tingkat 4, Wisma Sri Pahang dan kemudian berpindah ke Kompleks Tun Razak pada tahun 1984. Pada Tahun 2011, PTG Pahang akhirnya beroperasi di Bangunan PTG, Bandar Indera Mahkota. Pentadbiran ini  bertujuan untuk menguruskan serta mentadbir sumber tanah secara lebih baik.

Kini, PTG mempunyai 12 unit kesemuanya iaitu Unit Pendaftaran, Unit Pembangunan, Unit Hasil, Unit Khidmat Pengurusan, Unit Penguatkuasaan, Unit Mineral, Unit Strata,Unit Perundangan, Unit Teknologi Maklumat, Unit Pelupusan dan Unit Korporat, Kualiti dan Audit Pengurusan dan Unit Integriti.