Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 1643

Visi

Menjadi sebuah agensi kerajaan yang berkesan dan berwibawa di dalam perkhidmatan dan urus tadbir tanah dalam membantu mencapai matlamat pembangunan negara yang mapan dan seimbang.

Misi
Memberi setiap penyampaian perkhidmatan di dalam pentadbiran dan pengurusan tanah secara efektif dan efisyen berteraskan budaya kerja yang profesional dan berintegriti.