Bangunan PTG Indera Mahkota,
25990 Kuantan

+6 (09) 571 2600
ptgphg@pahang.gov.my

Hits: 662
BIL  KETERANGAN BAYARAN JUMLAH BAYARAN (RM)
1       Bayaran Tukar Syarat Seksyen 124(1) (c)KTN
(Meminta Syarat Nyata)
Kurang dari 4 hektar 10.00
Melebihi 4-20 hektar 100.00
Melebihi 20-40 hektar 250.00
Melebihi 40-100 hektar 500.00
Melebihi 100 hektar 1000.00
2       Syarat Seksyen 124(1)
(Menukar Kategori Kegunaan Tanah)
Kurang dari 4 hektar 300.00
Melebihi 4-20 hektar 500.00
Melebihi 20-40 hektar 1000.00
Melebihi 40-100 hektar 1500.00
Melebihi 100 hektar 2000.00