Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 12372
SENARAI SEMAK DAN BORANG 14D BAGI PERMOHONAN MENDAPATKAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH DARIPADA LEMBAGA TANAH LADANG DI BAWAH SEKSYEN 214A KTN

  SENARAI SEMAK TANAH LADANG

  BORANG  14D

 

SENARAI SEMAK DAN BORANG TUKAR SYARAT 124 KTN DAN 124 (1) (C) dan 124 KHAS

  Senarai Semak Permohonan Mengenakan Syarat Nyata Tanah Di Bawah Sek. 124(1)(C) Kanun Tanah Negara

  Borang Permohonan Tukar Syarat Sek. 124 KTN

  Senarai Semak SEK.124 KTN - Menukar Kategori Tanah 

  Borang Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanah Sek. 124 KTN (KHAS)