Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 2016
SENARAI SEMAK DAN BORANG 14D BAGI PERMOHONAN MENDAPATKAN KEBENARAN PINDAHMILIK TANAH DARIPADA LEMBAGA TANAH LADANG DI BAWAH SEKSYEN 214A KTN

SENARAI SEMAK TANAH LADANG

BORANG  14D

 

BORANG TUKAR SYARAT 124 KTN DAN 124 (1) (C) dan 124 KHAS

Borang Permohonan Tukar Syarat Sek. 124 KTN

Borang Permohonan Mengenakan Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124 (1) (C) Kanun Tanah Negara - (daripada Bangunan ke Bangunan)

Borang Permohonan Tukar Syarat Nyata Tanahh Sek. 124 KTN (KHAS)