Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 17073
  Gadaian Untuk Menjamin Pembayaran Wang Pokok
  Kaveat Pendaftran
  Melepas Gadaian S.278 KTN
  Pajakan Kecil Tanah
  Pemberian ISMEN
  Pemotongan Kaveat Oleh Pendaftar
  Penarikan Balik Kaveat Persendirian
  Pendaftaran Surat Kuasa Wakil
  Pendaftaran Wakil-Wakil Diri
  Pengeluaran Pendua Hakmilik
  Penyerahan Balik Pajakan
  Perakuan Jual Oleh Mahkamah
  Peraturan Kaedah Pengisian Borang
  Perintah Mahkamah
  Pertukaran Alamat
  Pertukaran Nama
  Pusaka Kecil