Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 18988

 

  Gadaian (16A&16B)
  Kaveat Pendaftar (19B,19D,19E,19F)
  Kebenaran Bukan Warganegara dan Syarikat Asing
  Melepaskan Gadaian (16N,16C)
  Melepaskan Ismen (17C)
  Pajakan Tanah (15A & 15B)
  Pemberian Ismen (17A & 17B)
  Pembetulan Bawah Seksyen 380
  Pemotongan Kaveat oleh Pendaftar (19H)
  Penarikan Balik Kaveat Persendirian (19G)
  Pengeluaran Pendua Hakmilik (10D & 11C)
  Penyerahan Balik Pajakan (15C)
  Perakuan Jual 16F &16 I (sebelum 1.2.2021)
  Perakuan Jual 16F &16 I (selepas 1.2.2021)
  Perintah Mahkamah
  Pertukaran Alamat (S.379 KTN)
  Pertukaran Nama (S.378 KTN)
  Pindahmilik Tanah 14A (sebelum 1.2.2021)
  Pindahmilik Tanah 14A (selepas 1.2.2021)
  Pusaka Kecil ( Borang E,F,T,H)
  Surat Kuasa Wakil (S.157 A,B KTN)
  Turun Milik Akibat Kematian (S.346 KTN)
  Permohonan Resit
  SOP Perserahan Kaunter Pendaftaran