Bangunan PTG,
Bandar Indera Mahkota,25990 Kuantan, Pahang

Hits: 4337

UNTUK MAKLUMAN SEMAKAN KADAR CUKAI TANAH YANG BAHARU MENGIKUT KATEGORI/SYARAT YANG DIMOHON BOLEH DIBUAT DARI MASA KE MASA MELALUI SISTEM FPX.

PENGGUNAAN APLIKASI MOVEON BAGI MEREKOD PENDAFTARAN PENGUNJUNG DI PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN PAHANG

 

PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’

Perhatian kepada semua pemilik tanah yang ingin membuat permohonan mengubah Kategori Penggunaan dan Syarat Nyata 'Nil' atau 'Tiada', tuan/puan boleh mengemukakan permohonan dan dokumen berkaitan kepada Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan. Permohonan awal sangat digalakkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Sila rujuk pemakluman rasmi yang disertakan.

 PEMAKLUMAN RASMI - PERMOHONAN MENGUBAH KATEGORI PENGGUNAAN DAN SYARAT NYATA ‘NIL’ ATAU ‘TIADA’