Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah & Galian Negeri Pahang

Switch to desktop

Permohonan Kursus Induksi Umum

PERMOHONAN KURSUS INDUKSI UMUM ANJURAN SUK
Bagi permohonan melalui SUK, pegawai hendaklah mengisi Borang INUM1/07 iaitu borang Permohonan Mengikuti Kursus Modul Induksi Umum Bagi Anggota Kumpulan Sokongan II dan III Anjuran Pentadbiran Negeri.

Borang INUM1/07 boleh didapati di Unit Khidmat Pengurusan, berhubung melalui Puan Nor Mashitah dan seterusnya borang tersebut akan dimajukan ke pihak SUK untuk tindakan selanjutnya.