Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang

Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Dasar dan Objektif Kualiti

Dasar Kualiti

Pejabat PTG berkomited menyediakan perkhidmatan yang efisyen bagi memenuhi kehendak pelanggan berasaskan piawaian MS ISO 9001: 2015 dalam mengurus dan mentadbir kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan tanah selaras dengan dasar kerajaan serta menepati kehendak undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa serta meningkatkan kualiti secara berterusan untuk keberkesanan Sistem Pengurusan Kualitinya.

 

Objektif Kualiti Jabatan

UNIT INTEGRITI

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

 

Memastikan sebanyak 80% daripada aduan yang diterima diambil tindakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

a)   Akuan penerimaan aduan kepada pelanggan melalui emel/ facebook direspon melalui sistem auto response dan aduan melalui surat/ borang aduan direspon melalui surat dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

 

b)   Aduan yang diterima dikemukakan kepada unit yang berkaitan untuk mendapatkan maklum balas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

 

c)   Maklum balas aduan dikemukakan kepada pelanggan.

Aduan pelanggan dan maklumbalas daripada unit yang berkaitan

 

 

 

 

 

Pengurusan Jabatan

Pemilik Prosedur

 

 

 

 

 

Dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh aduan diterima

 

Aduan diselesaikan dan dimaklumkan kepada pengadu

 

2.

 

Mencapai 85% tahap kepuasan pelanggan

a) Menjalankan kajian tahap kepuasan hati pelanggan dalaman dan luaran.

 

b) Menganalisis data daripada kajian.

 

c) Dapatan kajian dibentangkan dalam MKSP.

 

Kajian Kepuasan Pelanggan Dalaman dan Luaran

 

Pengurusan Jabatan

Pemilik Prosedur

 

 Sekali Setahun

 

Berdasarkan analisa daripada soalselidik menggunakan skala tahap kepuasan pelanggan

 

 

UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1

Melaksanakan audit ke atas Sistem Pengurusan Kualiti PTG bagi memastikan semua aktiviti yang terlibat di audit dan disahkan berkesan dan sesuai sepanjang masa

 

Melatih dan melantik Juru Audit baru

 

Pegawai dan Kakitangan yang berkebolehan dan berpengalaman

 

Pengurusan Jabatan

 

Setiap tahun

 

Tugasan audit di selesaikan mengikut jadual dan pengesahan dapat dilakukan

 

2

Memastikan urusan kenaikan pangkat pegawai yang layak dilaksanakan mengikut tempoh kelayakan

 

Mengenal pasti pegawai yang layak melalui jadual.

 

Perjawatan PTG Pahang

 

Unit Perkhidmatan

 

Setiap tahun

 

Semakan dan maklumat pegawai dan kakitangan

 

 

3.

Memastikan kenderaan jabatan diuruskan dengan teratur dan kenderaan diselenggarakan mengikut jadual yang ditetapkan

 

Penyediaan jadual penyelenggaraan. Kenderaan akan diselenggara mengikut jadual

 

 

Pemandu / kenderaan

 

Pegawai kenderaan

 

Setiap bulan

 

Melalui Laporan Mesyuarat JKPAK Dan JKPA

 

4.

 

Memastikan 65% kakitangan menghadiri kursus 7 hari dalam setahun

a)   Mengenal pasti keperluan latihan kakitangan.

 

b)   Penyediaan jadual latihan

 

c)   Laksanakan latihan mengikut jadual

 

 

Kakitangan jabatan peruntukan Jabatan Kelengkapan Latihan

 

Unit Perkhidmatan

 

 Setiap tahun

 

Kursus yang  dilaksanakan mengikut jadual sistem pangkalan data.

 

5.

Memastikan semua bil dan tuntutan yang lengkap diproses bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh

ianya diterima dengan lengkap dan sempurna

 

Pesanan tempatan invois yang diterima daripada pembekal akan diserahkan kepada bahagian kewangan untuk diproses

 

Kakitangan

 

Unit Kewangan

 

Diproses dalam tempoh 14 hari

 

Semakan bayaran dilakukan 1 bulan sekali

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Penyelenggaraan pencegahan aset ICT diadakan sekali setahun

 Jadual penyelenggaraan pencegahan Aset ICT Tahunan

 

Borang Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT

Semua pegawai dan kakitangan Unit Teknologi Maklumat

Akhir tahun

Laporan Penyelenggaraan Pencegahan

 

2.

Menguruskan penyelenggaraan pembaikan aset ICT mengikut aduan kerosakan dari pengguna
a) Pembaikan  sendiri : 3-4 hari
b) Pembaikan Luar (Pembekal) :     

1-2 bulan

 

Aduan kerosakan aset ICT daripada pengguna

 Borang Aduan Kerosakan KEWPA.10

Semua pegawai dan kakitangan Unit Teknologi Maklumat

 

a) Pembaikan 

    sendiri : 3-4

    Hari

b) Pembaikan Luar

    (Pembekal) :        

    1-2 bulan

 

Analisa laporan pembaikan

 

3.

Pengurusan operasi backup dilaksanakan secara bulanan

Semakan pelaksanaan

a. Backup di NAS bagi sistem

i. SPTB

ii. SHTB

iii. PLGS

iv. eConsent

v. Consent2u

vi. Portal Rasmi

a.  Borang Log  Pelaksanaan Backup

b.  Borang Pelaksanaan  Housekeeping

Data Backup.

c.  Borang

Pelaksanaan Restorasi

d.  Laporan Pencapaian Backup

 

Semua pegawai dan kakitangan Unit Teknologi Makluat

 

Pencapaian backup dinilai secara bulanan serta operasi backup, housekeeping dan restorasi berjaya dilaksanakan

 

Analisa Laporan Pencapaian Backup

UNIT PENDAFTARAN

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Mendaftar urusan pindahmilik tanah dalam tempoh 1 hari bekerja         (24 jam).

a)  Menambah bilangan kakitangan.

 

b)  Menambahbaik senarai semak

 

BPSM, Jabatan, KTN, KTP, APTN, Pekeliling JKPTG

Ketua Unit

 Setiap hari

 Laporan Harian secara online

 

2.

Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga dalam tempoh 14 hari bekerja.

 

a)  Menambah bilangan kakitangan.

 

b)  Menambahbaik senarai semak

 

BPSM, Jabatan, KTN, KTP, APTN, Pekeliling JKPTG

Ketua Unit

 14 hari berkerja

 Laporan Bulanan

 

3.

Mendaftar kebenaran urusniaga (consent):

 

a)  Pemberian kasih sayang dalam tempoh 1 hingga 2 hari bekerja.

 

b)  Permohonan jual beli (selain Melayu kepada Bukan Melayu) hakmilik Pejabat Tanah dan Pendaftar dalam tempoh 10 hari bekerja.

 

c)   Permohonan jual beli Melayu kepada Bukan Melayu diangkat untuk kelulusan YAB. Menteri Besar dalam tempoh 10 hari bekerja.

 

a)  Menambahbaik infranstruktur sedia ada.

 

b)  Mengemaskini senarai semak.

 

KTP, APTN, Pekeliling JKPTG, e-Consent, Consent2U

 

Ketua Unit Consent

Pegawai Teknologi Maklumat

 

Mengikut tempoh yang ditetapkan.

 

Laporan Bulanan secara Manual dan online

UNIT PELUPUSAN

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Memastikan permohonan pelupusan tanah yang lengkap diangkat ke MMK dalam masa 60 hari bekerja dari tarikh diterima di unit.

Memastikan fail permohonan yang diterima daripada daerah lengkap dan teratur.

 

Kanun Tanah Negara (Arahan Pentadbiran dari semasa ke semasa)

PT, KPPT, PPTG, KPPTG, TPTG

60 hari bekerja dari tarikh fail permohonan diterima jika tiada sebarang kuiri kepada daerah mahupun ulasan teknikal daripada jabatan yang terlibat.

 

 Laporan berkala setiap suku tahun.

UNIT PEMBANGUNAN

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Memastikan permohonan pembangunan tanah lengkap diangkat ke MMK dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permohonan didaftarkan

Memperbaiki proses kerja, menyediakan dan menghantar kertas kelulusan  melalui e-mel

 

a)   Piagam Pelanggan PTG

b)   Arahan bersurat daripada PTG kepada PDT

 

PT, KPPT, PPTG, KPPTG, TPTG

 

PEGAWAI ICT

Disiapkan dalam tempoh 60 hari bekerja

Laporan setiap bulan

UNIT HASIL

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

 

Memastikan sasaran kutipan hasil tanah secara tahunan sebanyak 90% daripada sasaran yang ditetapkan

 

a)      Pemantauan kutipan hasil secara mingguan, bulanan dan suku tahunan

 

b)      Pemantauan melalui jawatankuasa task force

 

c)      Pengeluaran notis 6A dan 8A

 

d)      Menjalankan promosi


Peruntukan kewangan daripada Pejabat Kewangan

 


Penolong Pengarah Hasil

 

 

Setiap tahun

Berdasarkan Laporan kutipan hasil tanah

UNIT STRATA

BIL.

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Memproses permohonan pecah bahagi bangunan yang lengkap dalam tempoh 100 hari bekerja.

SOP pekeliling JKPTG 2014

 

Pekeliling JKPTG

Akta Hakmilik Strata 1985

 

 

Pembantu Tadbir (Mohon)

 

100 hari bekerja daripada tempoh endorsan PBBM

(Pecah Bahagi Bangunan Mohon)

 

 

Rekod Pecah Bahagi Bangunan

  UNIT MINERAL

BIL

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Memproses permohonan Lesen Mencarigali dalam tempoh dua belas (12) bulan sehingga diangkat ke urusetia MMK.

 

Memastikan dokumen permohonan disemak dan lengkap

Akta Mineral 2005 Peraturan Mineral 2001

PTG, PPTG, KPPT, PPT, KPT, PT, PP, PA, PO

Dua Belas (12) bulan

Kutipan Royalti, Bayaran Kelulusan dan Bayaran Deposit Wang Pemulihan Bersama

 

2.

Memproses permohonan Pajakan Melombong dalam  tempoh dua belas (12) bulan sehingga diangkat ke urusetia MMK.

Memastikan dokumen permohonan disemak dan lengkap

Akta Mineral 2005 Peraturan Mineral 2001

PTG, PPTG, KPPT, PPT, KPT, PT, PP, PA, PO

Dua Belas (12) bulan

Kutipan Royalti, Bayaran Kelulusan dan Bayaran Deposit Wang Pemulihan Bersama

 

3

Memproses permohonan Lesen Melombong Tuan Punya dalam tempoh dua belas (12) bulan sehingga selesai

Memastikan dokumen permohonan disemak dan lengkap

Akta Mineral 2005 Peraturan Mineral 2001

PTG, PPTG, KPPT, PPT, KPT, PT, PP, PA, PO

Dua Belas (12) bulan

Kutipan Royalti, Bayaran Kelulusan dan Bayaran Deposit Wang Pemulihan Bersama

UNIT PERUNDANGAN

BIL

OBJEKTIF KUALITI

APA YANG NAK DILAKUKAN

SUMBER

ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

BILA AKAN DISIAPKAN

CARA HASIL AKAN DINILAI

 

1.

Menyemak penggubalan perundangan subsidiari dalam tempoh 1 bulan (tidak termasuk proses di MMK)

a)  Membantu menyediakan draf kaedah atau peraturan yang ingin digubal atau dipinda.

 

b)  Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak berkaitan dengan perundangan tersebut untuk mendapatkan maklumbalas mereka.

Perlembagaan Persekutuan, undang-undang lain yang berkuatkuasa dan dasar-dasar Kerajaan.

a)      Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

 

b)      Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri.

 

Dalam tempoh 1 bulan tidak termasuk proses di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

 

 

Disiarkan dalam warta negeri Pahang setelah dihantar untuk perwartaan kepada Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri.

 • Utama
 • Maklumat Korporat
 • Dasar dan Objektif Kualiti

Hubungi Kami

 • Bangunan PTG, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang.
 • 09-5712600
 • 09-5712605
 • Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 • Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Waktu Operasi Jabatan

Isnin - Jumaat
8.00 Pagi - 4.30 Petang

REHAT
Isnin - Khamis
1.00 Petang - 2.00 Petang

Jumaat
12.15 Tengahari - 2.45 Petang

Statistik Pelawat

 • Hari Ini 1
 • Semalam 907
 • Minggu Ini 908
 • Bulan Ini 12906
 • Jumlah Keseluruhan 21645984
Hakcipta Terpelihara © 2021 Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang. Kemaskini : 07/05/24.